BOTTEN UPP

Lastningsförmåga: 60 ton

Djup: 2 m 

 

 

 

BETTAN II

Lastningsförmåga : 30 ton

Djup: 0,3 m i fören 

1,5 m propellerdjup (20 m från fören)

Kran: lyftförmåga på 1600 kg

OBELIX

Lastningsförmåga: 80 ton

Djup: 2 m